Wellness Dražovka v Hořovicích

Když manželé Radka a Milan Jelínkovi, milovníci saunování z blízkého Zaječova, zakoupili bývalou prodejnu, následovalo jednání s hygienickou stanicí v Berouně, hledání projektanta a dodavatele. V listopadu 2018 si doplnili profesní vzdělání v rekvalifikačním kurzu. Obsluha sauny pro děti a dospělé, který pořádá redakce časopisu Bazén & Sauna.

A jak sami tvrdí, díky kurzu získali mnoho  otřebných informací, které využili při realizaci stavby a teď je oceňují i při provozu wellness centra.

Foto: Jan Vlček , Autor článku : Šárka Šebková

Wellness Dražovka
Pod Dražovkou 1142, 268 01 Hořovice, Telefon: 737 124 940
E-mail: jelinkova.80@seznam.cz | www.wellnessdrazovka.cz

Technické údaje stavby

  • INVESTOR: manželé Jelínkovi
  • PROJEKTANT: Jan Vlček
  • DODAVATEL STAVBY: Stavitelství Vlček
  • DODAVATEL WELLNESS: EuroWellness, s. r. o.
  • DOBA VÝSTAVBY: 1 rok
  • ZAHÁJENÍ PROVOZU: 20. ledna 2020

POPIS WELLNESS PROVOZU

Ve vstupní části se nachází recepce, občerstvení a sklad čistého prádla, na ně navazuje čistá zóna. Šatna s převlékacím boxem a má kapacitu 32 osob. Sprchy jsou rozděleny na očistné u šaten a ochlazovací uvnitř provozu, další je umístěna venku. Toalety jsou dvoje, jedno WC je bezbariéové. Zaměstnancům slouží šatna, toaleta a sprcha. Whirlpool Valeria, určený do veřejného provozu, má rozměr 2,2 × 2,2 metru a hloubku 0,81 metru.

Teplota vody je 36 °C. Prostor horké suché sauny má půdorysný rozměr 3,8 × 2,5 metru a světlou výšku 2,3 metru. Obložení stěn, za nímž je izolace z minerální vaty a parozábrana, je z termoolše. Elektrické saunové topidlo Sentio Harvia má příkon 2 × 7,5 kW a je chráněné krytem. Parní lázeň má objem zhtruba 7 m3 a dosažená vzduch s téměř 100% vlhkostí má maximální teplotu 43 °C. LED osvětlení je zapuštěno v soklu lavice. Pro odpočinek mezi jednotlivými fázemi saunování a k relaxaci po jeho skončení slouží šest relaxačních lehátek, stolek a čtyři židle.

Wellness a Spa Dražovka HořoviceWellness Dražovka Hořovice

Stolky a židle jsou i v místnosti s vířivkou. Celková kapacita provozu je 16 osob: vířivka a parní kabiny pojmou po čtyřech osobách, finská sauna osm osob. Wellness Dražovka v Hořovicích otevřeno Šárka Šebková Hořovice jsou třetí nejlidnatější město berounského okresu, nachází se zhruba v půli cesty z Prahy do Plzně. Žije zde přibližně 6800 obyvatel a právě pro ně vybudovali manželé Jelínkovi wellness centrum. Objekt se nachází v okrajové části obce, v těsném sousedství lesoparku, podle něhož dostalo centrum jméno — Dražovka. Původně budova sloužila jako prodejna potravin, dnes už by bývalý Pramen nikdo nepoznal. Jelínkovi svěřili rozsáhlou rekonstrukci místní stavební firmě.

V lednu letošního roku přivítalo wellness první návštěvníky. Těm nabízí finskou saunu, parní lázeň, vířivku, Kneippův chodník, ochlazovnu s ledovou kašnou, odpočívárnu s krbem, venkovní terasu a občerstvení. 31 1–2 | 2020 N O V Ý P R O V O Z Návštěvníkům je k dispozici parkoviště, občerstvení lze zakoupit jen ve vstupní části, do provozu je povoleno vnášet jen nápoje balené v plastu.

Wellness a Spa Dražovka Hořovice
Wellness Dražovka Hořovice

Technicko-provozní zabezpečení

Zásobování pitnou vodou zajišťuje veřejný vodovod, odpadní vody se odvádějí do veřejné kanalizace. Zásobník teplé vody má objem 300 litrů a na požadovanou teplotu ji ohřívá plynový kotel Vaillant, který topným médiem zásobuje i podlahové vytápění. Větrání prostoru zajišťuje vzduchotechnika, osvětlení je přirozené (okna) i umělé. Do technických a servisních prostor parní lázně, sauny, VZT a vířivky má vstup jen provozovatel.

Vize a plány

Provozovatelé mají v plánu svolat své kolegy z kurzu saunařů včetně lektorů a nabídnout provoz v rámci praxe v některém z dalších termínů kurzu Obsluha sauny. Další možné rozšiřování služeb v provozu ukáže praxe, v plánu je oplocení pozemku, dále venkovní ochlazovací bazének a v delším časovém horizontu rozšíření o privátní wellness na střeše budovy.

Otvírací doba a vstupné

Wellness je v provozu ve všední dny kromě pondělí od 16 do 21 hodin. Čtvrtky jsou vyhrazeny pouze ženám. O víkendu je oteveřeno od 14 do 21 hodin, v sobotu od 14 do 16 hodin se postupně dostává do velké obliby saunování rodičů s dětmi. Dospělí zaplatí za hodinový vstup 150 Kč a za dvouhodinový 290 Kč, děti do 15 let 100, resp. 190 Kč. Permanentka na deset dvouhodinových vstupů vyjde na 270 Kč. Pronájem celého objektu na dvě hodiny stojí 3000 Kč (do 10 osob) a 4500 Kč (nad 10 osob). Zapůjčení ručníku a prostěradla je započteno v ceně vstupného

Wellness a Spa Dražovka Hořovice

HODNOCENÍ HYGIENIKŮ

Provozovna Wellness Dražovka je ojedinělým projektem v našem okrese a je zaměřena spíše na menší skupiny návštěvníků. S investičním záměrem jsme byli seznámeni v rámci konzultace zaměřené na splnění legislativy ještě před předložením projektové dokumentace pro stavební řízení. Požadavky KHS pak byly v rámci projektu zakomponovány.

Řešena byla zejména technologie vířivky, neboť v projektu z původně navržené jednoduché úpravy pomocí skimmeru a „papírových kartuší“ bez automaticky řízené úpravy jsou nakonec dodrženy všechny požadavky v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. Vířivka je vybavena samostatnou úpravnou s automatickou řídicí jednotkou, akumulační nádrží, UV lampou a měřením průtoku vody a má přelivné žlábky po celém obvodu bazénu.

K jejímu provozu náleží samostatná technická místnost vybavená umyvadlem s tekoucí vodou pro zajištění předlékařské pomoci při potřísnění chemikáliemi. Důraz byl kladen jak na část vstupní, která je zaměřená hlavně na očistu zákazníků — dostatečný prostor pro WC pro zákazníky včetně WC pro invalidy a očistné sprchy. Tak i na část relaxační, která nabízí různé typy samotných prohříváren (finská sauna a parní kabina) i různé způsoby ochlazování — vnitřní (ledová kašna, samonapouštěcí vědro a sprcha) a venkovní terasa. Wellness pak doplňuje vířivka a Kneippův chodník.

Wellness a Spa Dražovka Hořovice

Součástí zázemí wellness je i zázemí pro samotné zaměstnance (šatna, WC, sprcha). Koncepčně bylo řešeno i odvětrání provozovny vzduchotechnickým zařízením. Před uvedením zařízení do provozu byl předložen ke schválení návrh provozního řádu. Závěrem lze dodat, že zodpovědný přístup provozovatele k vybavení wellness předurčuje do budoucna bezproblémový provoz. Jarmila Gregovská, KHS Středočes. kraje

Foto: Jan Vlček
Autor: Šárka Šebková

Kontakt

Wellness Dražovka
Pod Dražovkou 1142, 268 01 Hořovice
Telefon: 737 124 940
E-mail: jelinkova.80@seznam.cz
www.wellnessdrazovka.czSERVIS | OBCHOD

+420 774 064 741
+420 777 064 741
+420 604 103 684

Kontaktovat