Souhlas

Všeobecné obchodní podmínky Eurowellness s.r.o.


01.  Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

 

02. Dodací podmínky

Po objednání zboží přes eshop firmy Eurowellness s.r.o. obdržíte zboží do 4 pracovních dní (obchodní balík). Při prvním nákupu budete telefonicky kontaktováni pro ověření. Při vyprodání zboží budete telefonicky upozorněni. Dodací lhůta se může prodloužit- děkujeme za pochopení .
U objednávek s vyšší hodnotou může firma Eurowellness s.r.o. ověřit pravost (či správnost obsahu) objednávky před jejím odesláním.

 

03. Způsob dopravy a platební metody

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. V případě dopravy na dobírku zaplatíte peníze za zboží až při jeho převzetí. Zboží je možné zaplatit i předem převodem na bankovní účet u České Spořitelny číslo 209499156/0600 Výzvu k úhradě, která obsahuje potřebné platební údaje (částku, číslo účtu a variabilní symbol), obdržíte e-mailem. Způsob dopravy a platby zvolíte při vyplňování objednávky.

 

04. Záruka vrácení peněz

Pokud zvolíte výrobek, který Vám nevyhovuje, můžete jej vrátit do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Zboží zasílejte poštou na adresu: Eurowellness s.r.o., Strakonická 81, Praha, 159 00. Zboží musí být neporušené, originálně zabalené a nepoužité. Neposílejte balík na dobírku. Pojistěte ho na odpovídající částku pro případ ztracení při přepravě. Příslušnou částku za vrácené zboží zašleme na Váš účet nebo poštovní složenkou do 30 dnů.

 

05. Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky do 10 hodin od hodiny uzavření objednávky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás, případně odeslat mail s potvrzením objednávky zpět s předmětem STORNO.
 
 
 
 

SOUHLAS

SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

01. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EuroWellness s.r.o. IČ 29152194 se sídlem Strakonická 81, Praha 5 - Lahovice, 159 00 (dále jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: 
Strakonická 81, Praha 5, 159 00
e-mail: info@spa-virivky.cz
telefon: +420 774 064 741 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

02. ZDROJE A KATEGORIE/ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

03. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické podobě.

 

04. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně provede anonymizaci.

 

05. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním www stránek,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

06. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

07. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

08. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o podmínkách ochrany osobních údajů.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

SERVIS | OBCHOD

+420 774 064 741
+420 777 064 741
+420 604 103 684

Kontaktovat