Snížení nákladů na provoz vířivky

Jaké jsou nejlepší praktiky pro úsporu energie při provozu vířivky a snížení nákladů na provoz?

Provoz celoroční venkovní vířivky může být nákladný, zejména pokud nejste obeznámeni s nejlepšími praktikami úspory energie. Naštěstí existuje několik jednoduchých opatření, která mohou pomoci snížit vaše náklady na provoz vířivé vany a zároveň chránit životní prostředí.

1. Správné nastavení teploty vířivky při nepoužívání:

Zajistěte, aby teplota vaší vířivky byla nastavena na optimální úroveň. Příliš vysoká teplota zvyšuje spotřebu energie. Moderní vířivky od Villeroy & Boch mají speciální mód a nastavení, které brání zamrzání a zároveň hlídají teplotu v určený čas na určené nastavení.

2. Použití termokrytu:

Použití termokrytu na vířivku může výrazně snížit ztrátu tepla a tím i spotřebu energie. Termokryt pomáhá udržet teplotu vody konstantní i při nižších teplotách okolního prostředí, což vede k menší spotřebě energie.

3. Údržba a servis venkovní vířivky:

Pravidelná údržba a servis vaší vířivky je klíčová pro optimalizaci jejího provozu a snížení spotřeby energie. Pravidelně čistěte nebo vyměňte filtry vířivky, kontrolujte těsnění a provádějte rutinní kontrolu stavu techniky.

4. Využití ekonomických režimů vířivé vany:

Villeroy & Boch jsou známí svými nejúspornějšími celoročními venkovními vířivkami na trhu. Využívají speciální ekonomické režimy, které minimalizují spotřebu energie a zároveň zachovávají vysoký standard komfortu a kvality.

5. Využití programovatelného časovače:

Pokud máte vířivku s programovatelným časovačem, využijte ho k plánování časů, kdy bude vaše vířivka v provozu. Tím můžete minimalizovat nevyužitý provoz a snížit spotřebu energie.SERVIS | OBCHOD

+420 774 064 741
+420 777 064 741
+420 604 103 684

Kontaktovat