ASIN Aqua PROFI pro vířivky

ASIN Aqua PROFI pro vířivky

Cena bez DPH: 123.900 Kč
DPH: 21%
Cena s DPH: 149.919 Kč

Funkce

 • udržuje pH a koncentraci dezinfekčního prostředku
 • dávkuje automaticky flokulant
 • řídí spínání chodu filtračního zařízení
 • měří redox potencial
 • měří koncentraci volného chloru (lze připojit další sondu na celkový chlor)
 • kontroluje průtok vody k sondám
 • zaznamenává naměřené hodnoty do paměti
 • komunikuje s PC (je možné několik automatů propojit do sítě LAN 
  a kontrolovat jejich funkci z centrálního PC přes internet)
 • zobrazuje měřené hodnoty na displeji
 • detekuje vyprázdnění nádob s činidly, chybu sondy, 
  nedostatečný průtok vody k sondám

Profesionální řešení dezinfekce domácího bazénu

vysoká přesnost řízení obsahu volného chloru
možnost připojení externího info displeje
– vyšší nároky na údržbu zařízení
– vyšší nároky na instalace

 

K automatu je možno připojit:

 • dávkování plynného chloru
 • peristaltická čerpadla
 • výkonná membránová čerpadla
 • elektrolyzér na slanou vodu
 • externí informační displej

Doplňkové funkce:

 • reguluje teplotu vody v bazénu
 • udržuje hladinu vody v akumulační nádrži
 • měří průtok cirkulační vody

Bezpečnostní funkce:

 • omezení hodinové dávky

 

Profi automatický dávkovač

SERVIS | OBCHOD

+420 774 064 741
+420 777 064 741
+420 604 103 684

Kontaktovat

/* */ sKlik Bez konverze.