Ovládací panel a ohřev

Intuitivní ovládací panel umožňuje ovládat všechny funkce vířivé vany a zároveň zobrazuje všechny údaje na LED display. Možnost zámku kláves umožňuje blokovat funkce tak, aby během používání byly aktivní pouze hlavní ovládací prvky.

Lodge nabízí výběr vytápěcího systému ve formě elektrického ohřívače 3kW nebo výměníku tepla.

Standardní elektrický ohřívač 2kW má topný článek, který je v přímém kontaktu s cirkulační vodou pro maximální tepelnou účinnost. Toto zařízení přeměňuje elektřinu ze sítě na tepelnou energii.

Výměník tepla je vybaven topným tělesem z nerezové oceli, který je v přímém kontaktu s cirkulační vodou pro maximální tepelnou účinnost. Voda v horké vaně je vedena uvnitř, kde se setkává s teplem pocházejícím z kotle, tepelného čerpadla nebo systému solárních panelů. Bez míchání s ním využívá jeho teplotu k zahřátí. Jakmile opustí tepelný výměník, voda se vrátí k zahřátí.

Pro zkrácenou dobu ohřevu vody je k dispozici také elektrický ohřívač 6 kW.

SERVIS | OBCHOD

+420 774 064 741

Chci se zeptat