Calzestab - Eisen Ex (regulace tvrdosti vody)

Cena s 21% DPH: 373 Kč
Cena bez DPH: 308 Kč

Calzestab - Eisen Ex

Tento přípravek na sebe naváže vápník a jiné anorganické částice tak, že nadále nereagují s další přidávanou chemií. Zvyšuje tak účinnost chemie i technických zařízení.

Chrání bazén před usazováním vápenatých krust na stěnách bazénu a v cirkulačním okruhu a jejich opětovného vzniku. Chrání před vznikem škod vznikajících vinou koroze v potrubí a tepelných výměnících a chrání filtrační zařízení před vznikem vápenatých usazenin.