ASIN Aqua  pro vířivky

ASIN Aqua pro vířivky

Cena bez DPH: 72.900 Kč
DPH: 21%
Cena s DPH: 88.209 Kč

Aseko - davkovač


Funkce

  • udržuje pH a koncentraci dezinfekčního prostředku
  • uměří koncentraci volného chloru s vysokou přesností
  • uzobrazuje měřené hodnoty na displeji
  • udetekuje vyprázdnění nádob s činidly, chybu sondy a nedostatečný průtok vody k sondám
  • vysoká přesnost řízení obsahu volného chloru
  • vyšší nároky na údržbu zařízení
  • vyšší nároky na instalaci

 

Schéma zapojení

 

Aseko - davkovač

SERVIS | OBCHOD

+420 774 064 741
+420 777 064 741
+420 604 103 684

Kontaktovat